Aram Tigran - 3 - Rabin  Sncp

1.Hevale Fırat
2.Rabın
3.Eerivan
4.Siya Dare
5.Behiye
6.Felek
7.Şehidan
8.Peşmergeyen Welat
9.Fidan
10.Naxwazım
11.Pore Te Ye Zer
12.Axçik
13.Welat

TIKLA İNDİR