İsmet Dağ - Dewra Mehdi Hat 1999 10q3j

1.Dewra Mehdi Hat
2.De Rabe Xane
3.Bilirinin
4.Rindam İn Buye Wezir
5.Qelene Mın-Pir Buhaye
6.Dilber
7.Werin Em Bi Heval Bin
8.Giha Di Bin Kevirde Namine
9.Besele Lo Bira
10.Ke Çi Kirbe We Bijinin
11.Ewil Toxim Bü
12.Silav Ü Hürmet


ALTERNATİF LİNK