Jiyanmedya

En Yeni Paylaşım Platformu


İslâm Tarihinde Mezheblerin Çıkış Sebebleri

avatar
admin

Mesaj Sayısı : 622
Kayıt tarihi : 12/03/13

İslâm Tarihinde Mezheblerin Çıkış Sebebleri  Empty İslâm Tarihinde Mezheblerin Çıkış Sebebleri

Mesaj tarafından admin Bir C.tesi Mart 30, 2013 1:52 pm

İslâm Tarihinde Mezheblerin Çıkış Sebebleri
Müslümanlar arasında mezheblerin çıkışını etkileyen başlıca sebepler şunlardır:

1- İnsanların anlayış ve idrak seviyelerinin farklı oluşu[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] arzu ve isteklerinin uyuşmazlığı.
2- Metod ve ölçülerin farklı oluşu. Mesela; Mu'tezile aklı esas almış ve nakli buna tabi kılmış[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] Ehl-i Sünnet nakli esas almış ve aklı bunu destekleyici mahiyette kullanmış[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] İslâm filozofları sadece aklı esas almışlardır.
3-Arab ırkçılığı. Hz. Peygamber zamanında ortadan kalkan Hz. Osman'ın hilafetinin son yıllarında yeniden açık bir şekilde ortaya çıkarak anlaşmazlıklar üzerinde etkili oldu.
4- Hilafet münakaşaları ve bunun neticesinde ortaya çıkan fitne ve iç savaşlar. Bu savaşlarda müslümanlardan ölenlerin ve öldürülenlerin durumu[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] öldürme (katl)[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] büyük günah işleyenlerin (mürtekib-i kebirenin) durumu meselesi[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] büyük günah işleyenin kâfir olup olmaması[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] kader[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] cebir ve kulun iradesi meselesi[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] bu iç savaşlarda kaderin rolü[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] gibi meseleler müslümanlar arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
5- Karşılaşılan eski kültür ve inançların etkisi. Fethedilen ülkelerin değişik kültür ve dinlere mensub halkının bir kısmı samimi olarak ve bir kısmı da zahiren müslüman olmuşlardı. Bunlar eski din ve inanışlarının etkileri altında cebir[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] ihtiyar[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] Allahın sıfatları hakkında fikirlerini ortaya koşmuşlar ve bir kısım müslümanları da tesirleri altına almışlardı. Selef alimlerinin bunlara cevap vermekte yetersiz kalması sebebiyle Mutezile mezhebi ortaya çıktı. Bu mezhebin salikleri de akaidde akla önem veren bir metod geliştirmişlerdi
6- Eski Yunan[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] Hind ve İran felsefesinin Arapçaya tercüme edilmesi. Eski felsefenin pek çok hükümleri İslam akaidi ile uyuşmuyordu. Bazı müslümanlar İslam Akaidini felsefenin tesiri altında kalarak mütalaa etmişler ve çeşitli görüş ayrılıklarına sebep olmuşlardır. Mutezile[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] felsefe ile meşgul olmuş[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] İslam akaidini açıklamada felsefi metodları uygulamışlardır.
7- Bir takım kıssacı ve hikayeciler[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] İslamla uyuşmayan asılsız hikayeleri nakletmişler ve müslümanlar arasında yaymışlardır. İsrailiyat denilen ve İslâmla bağdaşmayan bu hikayeler tefsirlere ve İslâm tarihlerine girmiş ve bu da müslümanlar arasında ihtilaflara yol açmıştır.
8- İslâmın tanıdığı fikir hürriyeti. Hicri I. asrın sonlarından itibaren herkes istediği gibi düşünür ve görüşünü söylerdi. Açıkça zarurat-ı diniyyeden birini veya birkaçını inkâr etmek hâriç[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] fikirler ve kanâatler üzerinde baskı yoktu. İlim adamları ortaya atılan meseleler üzerinde deliliyle birlikte hakikati arar[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] fikir ve kanaatını serbestçe beyan ederdi.
9- Nassların karakteri. Kuranda muhkem ve müteşahih ayetlerin bulunması. Müteşabih nasların belirlenmesi ve bunların tefsir ve te'villeri ihtilafa yol açmıştır.
10- Hadislerin[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] zabt edilme ve senedi konusunda konulan şartlar sebebiyle sahih[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] hasen ve zayıf kısımlarına ayrılması[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] zayıf hadisle amel edilip edilemeyeceği de ihtilaflara yol açmıştır.
11- Arabçanın gramer ve belâgatını bütün incelikleriyle bilememek. İslâmın maksadını anlamamak[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] hüküm çıkarırken cehalet sebebiyle Kur'ân'ın bütünlüğüne riayet edememek.
12- Heva ve nefse uymak[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] arzulara tabi olarak delilsiz hüküm vermek[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] başkalarını delilsiz taklid etmek.
13- Örf ve âdetlerin değişik olması da mezheblerin çıkış sebeplerinden birisidir.

6- Eski Yunan[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] Hind ve İran felsefesinin Arapçaya tercüme edilmesi. Eski felsefenin pek çok hükümleri İslam akaidi ile uyuşmuyordu. Bazı müslümanlar İslam Akaidini felsefenin tesiri altında kalarak mütalaa etmişler ve çeşitli görüş ayrılıklarına sebep olmuşlardır. Mutezile[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] felsefe ile meşgul olmuş[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] İslam akaidini açıklamada felsefi metodları uygulamışlardır.
7- Bir takım kıssacı ve hikayeciler[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] İslamla uyuşmayan asılsız hikayeleri nakletmişler ve müslümanlar arasında yaymışlardır. İsrailiyat denilen ve İslâmla bağdaşmayan bu hikayeler tefsirlere ve İslâm tarihlerine girmiş ve bu da müslümanlar arasında ihtilaflara yol açmıştır.
8- İslâmın tanıdığı fikir hürriyeti. Hicri I. asrın sonlarından itibaren herkes istediği gibi düşünür ve görüşünü söylerdi. Açıkça zarurat-ı diniyyeden birini veya birkaçını inkâr etmek hâriç[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] fikirler ve kanâatler üzerinde baskı yoktu. İlim adamları ortaya atılan meseleler üzerinde deliliyle birlikte hakikati arar[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] fikir ve kanaatını serbestçe beyan ederdi.
9- Nassların karakteri. Kuranda muhkem ve müteşahih ayetlerin bulunması. Müteşabih nasların belirlenmesi ve bunların tefsir ve te'villeri ihtilafa yol açmıştır.
10- Hadislerin[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] zabt edilme ve senedi konusunda konulan şartlar sebebiyle sahih[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] hasen ve zayıf kısımlarına ayrılması[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] zayıf hadisle amel edilip edilemeyeceği de ihtilaflara yol açmıştır.
11- Arabçanın gramer ve belâgatını bütün incelikleriyle bilememek. İslâmın maksadını anlamamak[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] hüküm çıkarırken cehalet sebebiyle Kur'ân'ın bütünlüğüne riayet edememek.
12- Heva ve nefse uymak[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] arzulara tabi olarak delilsiz hüküm vermek[Resimleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.] başkalarını delilsiz taklid etmek.
13- Örf ve âdetlerin değişik olması da mezheblerin çıkış sebeplerinden birisidir.


bilinmesi gerekir ki sadece 4 tane hak mezhep vardır...

__________________

    Forum Saati Salı Ara. 10, 2019 8:16 am